Wynajem płyt drogowych

Projekty EU / aktualności

Przedsiębiorstwo Falkon International realizuje projekt nr POPW.01.04.00-18-0081/19 pn. „Wzrost konkurencyjności Falkon International Sp. z o.o. poprzez adaptację procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I.

Cel projektu: "Zwiększenie potencjału oraz konkurencyjności Falkon International Sp. z o.o. poprzez wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności przedsiębiorstwa”

Planowane efekty: Oczekiwane efekty projektu związane są z ukształtowaniem strategii wzorniczej przedsiębiorstwa, która zoptymalizuje nie tylko kontrolę rozwoju oferowanych usług oraz ich finalny kształt, ale pozwoli również na spojrzenie systemowe z perspektywy całego przedsiębiorstwa i zachodzących w nim zmian. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie procesu rozwoju nowych usług oraz udoskonalenia segmentu już oferowanych, wytworzenie unikatowej przewagi konkurencyjnej umożliwiającej zaistnienie na nowych rynkach, obniżenie kosztów, rozwój systemów komunikacji oraz wzrost przychodów z tytułu kreowania usług o znacząco ulepszonych walorach. Wdrożenie działań nastąpi za pomocą zaplecza infrastrukturalnego, które podlega ciągłemu unowocześnianiu, a także zasobów kadrowych, które będą rozwijane o nowych pracowników. Działania, zostaną zrealizowane ze środków własnych oraz prognozowanych przychodów spółki, a także ze źródeł zewnętrznych planowanych do pozyskania w ramach Etapu II- 1.4. POPW

Wartość projektu: 110 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 76 500.00 PLN

Zaufali nam i naszym produktom

Zaufali nam i naszym produktom:

 

Falkon International Sp z o.o.
ul. Architektów 12/32, 35-082 Rzeszów
Polski   + 48 727-412-777
English + 48 727-414-777
info@falkoninternational.pl