Wynajem płyt drogowych

 

EuroMat ®

Stanowiąc szybkie i bezpieczne rozwiązanie dla efektywnego tymczasowego dojazdu obsługiwanego ręcznie, EuroMat® jest niekwestionowanym liderem na rynku. EuroMat®, pod marką LibertyMat® w USA, ma zasadnicze znaczenie dla tymczasowego dojazdu i ochrony podłoża w sektorze budownictwa, inżynierii lądowej i wodnej oraz robót ziemnych.

Zaufali nam i naszym produktom

Zaufali nam i naszym produktom: