Wynajem płyt drogowych

 

Ropa i gaz

Wydobycie ropy i gazu na lądzie, wydobycie i dostawa (rurociągi) odbywa się często w bardzo trudnych warunkach i wrażliwym środowisku naturalnym, w którym również występują trudne warunki pogodowe i temperaturowe. Kluczowe wyzwania w ramach wdrażania tymczasowego dostępu w sektorze Ropa i Gaz są podobne do tych w sektorze przesyłu. Zobacz poniżej, jak TuffTrak i Euromata pomogły zapewniać najwyższą wydajność w zapewnieniu tymczasowego dostępu i ochrony gruntu przy minimalnej ingerencji w środowisko naturalne.

TuffTrak używany dla różnych celów i sprzętu w Ameryce Północnej przy robotach hydraulicznych

TuffTrak spełniający wymogi przemysłu naftowo-gazowego in Pensylwanii.

EuroMat / LibertyMat czasem stanowi efektywną alternatywę dla ciężkich mat, nawet w surowych warunkach.

EuroMat / LibertyMat zapewniający nawierzchnię roboczą w okresie zimowym w Ameryce Północnej.

Plac tymczasowy z płyt TuffTrak - zredykowane do minimum ceny transportu i zwiększone bezpieczeństwo pracy.

TuffTrak XL zapewniający długotrwałą ochronę środowiska w przemyśle naftowym.

TuffTrak XL zapewniający stabilna powierzchnię przy składowaniu pojemników na wodę.

Całoroczna platforma robocza TuffTrak zapewnia najwyższą wydajność w sektorze Ropa i Gaz.

EuroMat / LibertyMat – oszczędne rozwiązanie minimalizujące konieczność transportu w ochronie liniowej.

Droga tymczasowa z płyt TuffTrak zapewniająca dojazd do placu pod wiertnię, inwestycji związanej z poszukiwaniem złóż gazu łupkowego przez firmę Chevron (koncesja K-1 miejscowość Księżomierz).

Zaufali nam i naszym produktom

Zaufali nam i naszym produktom: