Wynajem płyt drogowych

 

Transmisja

Sektor transmisji ma szczególne wymagania dotyczące zapewnienia tymczasowego dostępu i ochrony gruntu, które są unikalne dla tego przemysłu. Produkty TuffTrak i Euromata używane były przy wielu projektach na całym świecie. Spełniają one szczególne wymagania, co znajduje odzwierciedlenie w projektowaniu i wykonywaniu naszych rozwiązań TuffTrak i Euromat. Poniżej przyklady projektów, gdzie zastosowane były te płyty w sektorze przesyłu.

Bezpieczna i stabilna platforma robocza dla ciężkiego sprzętu oraz sprzętu na odległych wieżach transmisyjnych.

Tymczasowy podjazd oraz platforma robocza przy konserwacji na odległych wieżach transmisyjnych.

Budowa wieży transmisyjnej z dostępem zapewnionym przez 5m szerokości tymczasowy podjazd Tufftrak.

Konserwacja na odległych wieżach transmisyjnych TuffTrak przy pomocy tymczasowego systemu dojazdowego.

TuffTrak tymczasowy podjazd dla sprzętu ciężkiego i ochrona gruntu na miejscu przesyłu.

TuffTrak tymczasowy podjazd dla sprzętu ciężkiego zapewniający dostęp do odległych miejsc przesyłu.

Konserwacja na odległych wieżach transmisyjnych TuffTrak przy pomocy tymczasowego systemu dojazdowego.

Instalacja nowych wież transmisyjnych za pomoc systemów tufftrak, nawierzchni dla sprzętu ciężkiego.

TuffTrak zapewnienie tymczasowego podjazdu i bezpiecznej platformy roboczej w miejscu instalacji wieży przesyłu.

Zaufali nam i naszym produktom

Zaufali nam i naszym produktom: